Avan proje nedir: Avan kelime kökü olarak yardımcılar , yardım edenler anlamına gelmektedir. Tasarımın mimarı alanında zihin uçuşmasından bir sonra ki evresidir. Avan proje tam anlamıyla bir ön hazırlıktır, ilk proje de denilebilir, avan proje statik olarak desteklenen bir proje değildir sistem taşıyıcı elemanlar mesela kolon , perde vb. tamamen öngörü üzerine belirlenir. Avan projede kata  kaç daire sığacak, daireler kaç m2 alana sahip olacak gibi soruların cevabını iş verene sunmak adına ön çalışmadır uygulamaya yönelik değildir. Avan proje üzerinde  kesinleşen tasarım uygulama projesi aşamasına taşınıyor. Yürürlükte bulunan imar planı ve mevzuatına göre hazırlanan avan proje, uygulama projesinin yapılmasına esas teşkil ediyor. Özetle avan proje gerçek bir proje olmamak ile beraber bize proje hakkında fikir veren ana taslaktır.

Avan proje ölçekleri

Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ve çok küçük konularda 1/50 olarak belirleniyor. Avan projede, vaziyet planı, kat planları, çatı planı, kesitler ve görünüşlere de yer veriliyor.

Proje hazırlanıp belediyeye sunulduktan sonra raportör tarafından imar mevzuatına göre kontrol edilir ve bir sorun ya da eksik yok ise ruhsat aşamasındaki asıl proje işlemlerine başlanabilir.

Avan Proje nasıl çizilir?

İmar planına göre arsanın boyutu, arsanın imar alanı,  mevcut çevre yollar veya yapılacak olanlar,  yapılacak binaya göre korunacak yeşil alanlar varsa ortak alanlarda ki binalar vaziyet planında belirtilmelidir.

Planlar pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır, her paftadan hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.

Merdiven, otopark, rampa, istinat ve çevre duvarları,  yeşil alan düzenlemesi gösterilerek ölçeklendirilmelidir. Her mahallin m2 si bilirtilerek içine mahal numarası mutlaka verilmelidir.

Bloklar, A blok B blok olarak harfler ile belirtilerek adet olarak anlaşılmalıdır.Blok içlerinden enine ve boyuna olmak üzere birer tane ölçü çizgisi geçirilir.Blok içerisinde kat birimleri bildirilmeli. Bina girişleri belirtilmelidir. Bir ölçü çizgisi üzerinde kaba kat yükseklik ölçüleri verilir.

İnşa elemanları, kolon, duvar veya perde, pano, cam duvar bunun benzeri elemanlar ayrı çizim tekniği ile çizilir ve koyulaştırılır.

Merdiven ve rampaların çıkış okları belirtilmelidir. Asma tavan yapılacak yer nereye yapılacaksa orası mutlaka belirtilmelidir.

Çatı planı yapılırken tesisat yerleri, asansör çıkıntısı, çatıda ki meyiller, su giderlenin belirtilmesi, meyilin ölçüsü gibi önemli detayların belirtilmesi.Bütün yalıtım sistemleri  ( ısı, su, buhar, ses gibi ) belirtilebilir.

Eğer binada veya binalarda asansör sistemi kurulacaksa bunun kaç adet olacağı, inşaa edileciği alanın belirtilmesi, kaç kg lık olduğu ile alakalı bilgi verilmelidir.

Bacaların bulundukları ve devam ettikleri yerler eksiksiz gösterilmelidir.Kapıların açıldıkları yön gösterilir.

Plan paftalarının yanına, maliyet tavanına ve bundan sonraki proje dönemlerindeki kararlara esas olmak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir bir mahal listesi, kolayca izlenilebilir düzende verilir.

Avan proje tam anlamıyla olmasa da kabaca bir proje taslağıdır.Yapılacak inşaatın hem maliyetini aşağı yukarı anlamak hemde iç ve dış olmak üzere bulunan arsa üzerine ne kadar bina yapılacak, m2 olarak hesaplanması  kaba bir projede olması gereken her şey avan projede anlaşılır biçimde yapılır.