Miras Nedir?

Ölen kişinin varislerine bıraktığı hak ve yükümlülere miras deniyor.

Medeni Kanunu’nun 599. Maddesine göre;

Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.

Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.

Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler. 

Mirasçı Kime Deniyor?

Ölen kişiye ait olan tüm hak ve yükümlülükleri bıraktığı kişilere mirasçı deniyor.

Mirasçılar; Atanan Mirasçı ve Kanuni Mirasçı olarak ikiye ayrılıyor.

Kanuni Mirasçı; ana, baba, dede, torun, evlat ve diğerleridir. Kısacası mirasçılar ile miras bırakan kişi arasında kan bağı vardır.

Atanan Mirasçı; miras bırakacak olan kişinin, önceden belirttiği ve kan bağı olmayan mirasçısına deniliyor.

Reddi Miras Nedir?

Mirası kabul etmek gibi etmemek hakkı da bulunuyor. Mirasçılar, eğer ölen kişinin borçları var ise bunu reddedebiliyorlar. Genellikle reddi miras borç gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor.

Medeni Kanunu’nun 606. Maddesine göre;

Miras, üç ay içinde reddolunabilir.

Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Reddi Mirasın reddi durumları da olabiliyor. Şöyle ki;

Medeni Kanunu’nun 610. Maddesine göre;

Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

Miras Paylaşımı Nasıl Oluyor?

“Babadan Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?” sorusuna cevap vermeden önce, miras paylaşımı konusuna değinelim.

Daha önceden de belirttiğimiz gibi, atanan ve kanuni mirasçılar olmak üzere iki farklı mirasçı türü var. Atananlar vasiyet ile kan bağı olmadan iken, kanuni mirasçılar kan bağı bulunan ve yasal olarak atanan mirasçılar oluyor.

Miras paylaşımı ise buna göre eşit şekilde paylaşılıyor. Bu eşit dağılımın aksi durumunda, miras bırakan kişinin ölmeden önce özellikle belirtmesi durumunda miras paylaşımı değişebiliyor.

Miras paylaşımı kapsamında; mirasbırakanın alt soyu miras paylaşımını eşit şekilde yaparlar. Eğer mirasbırakanın çocukları, kendisinden önce ölmüş ise burada ölen çocuğun miras hakkı, çocuklarına geçer. Yani, mirasbırakanın torunları, babalarının miras hakkını kazanmış olurlar.

Alt soyu olmayan mirasbırakanın mirasları ise kendi anne ve babasına geçer. Anne ve babası da mirasbırakan çocuklarının mirasını eşit şekilde alırlar. Eğer anne veya babadan biri ölmüş ise, ölen kişinin mirasını kendi altsoylarına devredilir.

Evlilik dışı doğmuş ve nüfusa geçmeyen çocuklar var ise, onlar da diğer kan bağı olan çocukları gibi aynı şekilde eşit miras hakkına sahip olurlar.

Özetle;

1.Zümre Mirasçılar

-Kendisinin altsoyu (Çocukları ve ölen çocukları var ise onların çocukları)

2.Zümre Mirasçılar

-Miras bırakanın altsoyu yok ise anne ve babası eşit şekilde mirası paylaşabilir.

3.Zümre Mirasçılar

-Altsoyunun olmaması, anne ve babasının ölmüş olması, kardeşlerinin bulunmaması durumunda büyük anne ve büyük baba yasal mirasçı olur.

Miras Hakkını Kimler Elde Eder?

-Miras bırakanın hısımları,

-Miras bırakanın kan hısımları,

-Altsoyu ve evlatlık edindiği kişiler,

-Miras bırakanın eşi,

-Devlet

Miras Paylaşım Davası Nasıl Olur?

Miras paylaşımı davaları belki de en basit davalardan biridir. Mirasçılar anlaşma yoluna vardıklarında bu dava hakim huzuruna çıkmadan dahi ortak olarak paylaşılarak, düzenlenebilir. Fakat, mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaz ise MK 650 uyarınca hâkim tarafından tereke mallarından, mirasçı ya da ortak kök başı sayısına göre pay oluşturulacaktır. Daha sonra hangi payın hangi mirasçıya verileceği tespit edilir, bu aşamaya da payların tahsisi denmektedir.

Miras paylaşımı davası miras bırakanın son ikametgâh yeri Sulh hukuk mahkemesine verilecek dilekçe ile açılmaktadır. Dava açmadan önce Mirasçılık Belgesinin temin edilmesi gereklidir.

Babadan Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?

Yukarıda da detaylarına yer verdiğimiz gibi, “Babadan Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?” sorusuna şu şekilde özetle cevap verebiliriz;

Mirasbırakan baba ise bu miras çocuklar arasında eşit şekilde paylaşım sağlayabilir. Çocuklardan biri hayatta değilse de onun çocuklarına babalarının miras hakkı devredilebilir. Eğer mirasbırakanın çocuğu yok ise miras otomatik olarak eşine geçer. Mirasbırakanın evlilik dışı çocuğu varsa bu miras o çocuğu da kapsadığı için ona da diğer kardeşleri gibi eşit miras paylaşımı yapılır. Şayet bu kardeşler arasında anlaşma sağlanamaz ise mirasbırakanın en son ikamet ettiği Sulh Mahkemesi’ne başvuru yapılarak, miras paylaşım davası açılır.

Miras paylaşımında olan gayrimenkuller için biran önce veraset ilamı çıkarılarak, herhangi bir vergi borcundan dolayı ceza alınmaması gerektiğini öneriyoruz. Bununla alakalı olarak veraset ilamı konulu haberimizden detayları görebilir ya da iletişim formu üzerinden telefon ile bizlere ulaşarak, uzman danışmanlarımız tarafından bilgiler alabilirsiniz.