Hayatınız boyunca mutlaka en az bir defa dahi olsa hisseli tapusu olan arsa, ev, dükkan duymuşsunuzdur, pekala bu hisseli tapu nasıl satılır bundan bahsedelim.Bir yatırım yaparken eğer hisseli bir tapu ile alınıyorsa ister yatırımlık olsun ister oturumluk olsun bu konuya çok dikkat edilmelidir.

Hak sahiplerinin madur olmaması açısından dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?

Hisseli tapu nedir?

Hisseli tapu taşınmaz bir mülkün ortaklarının adedini ve ismini gösterir. Hisseli tapular üzerinde sadece tapu hakkı olanların isimleri ve adedi yer alır, yoksa hangi kısım , ada kime ait yazmaz.

Hisseli tapunuz var ve hangi kısım size ait onun belirlenmesini istiyorsunuz ozaman yapmanız gereken Rızai Taksim Sözleşmesi olacaktır.

Rızai Taksim Sözleşmesi nedir?

Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında yazılı olarak belirttikleri kağıt üzerinde yerlerini gösteren hangi kısmın kime ait olduğunu bildiren sözleşmeye Rızai Taksim Sözleşmesi denir .

Hisseli tapu nasıl satışı yapılır?

Hisseli tapularda satışı olan kısım hisse olduğundan hangi daireye denk geldiği yada arsanın hangi kısmı olduğu bilinmesi kesin olmadığı için herzaman satışı zor olan tapudur.
Toplu satış yapılıyorsa bütün hissedarların satışta bizzat bulunması gerekir veya toplu olarak avukata verilen vekaletname ile satışı gerçekleştirebilirsiniz. Hisse sahiplerinden biri eğer hissesini satmak istemezse satış iptali davası açabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması için satış günü tüm hissedarların paylarını satması gerekir.
Eğer hissedarlardan sadece bir kişi satışını yapmak istiyorsa ; Satış işlemi gerçekleştirmek isteyen hisse sahibi nasıl bir yol gerçekleştirebilir , öncelikle yeni hissedar aramak yerine eski hissedarlara almak isteyen varmı tek tek aranmalıdır. Almak isteyen olursa ilk satış hakkı eski hissedarlara uygundur. Hissedarlardan hisse satışını almak isteyen çıkmazsa ; dışarıdan yeni hissedar bularak hisse devri gerçekleştirilir.

İzaleyi şuyu nedir?

Mülkiyetin satılmasını isteyen, hisse sahipleri arasında ortak bir anlaşmaya varamayan kişiler için uygun bir uzlaşma davasıdır. Ortaklığın sona ermesini iseyen gayrımenkul sahiplerinden herhangi biri izaleyi şuyu davası açabilir.
İzaleyi şuyu davası yetkili bir kişi tarafından mülkün değeri belirlenmek ile başlanır. Piyasa değeri belirlenen hisseli tapu sahipleri haberdar edilir.
İcra yoluna başvurularak satışı gerçekleştirilir. Hisse sahiplerine payları eşit şekilde paylaştırılır.
Hisse sahiplerinden sadece biri ile dahi izaleyi şuyu davası açılması mümkün olur.

Hissedarlardan sadece birisi dahi satışın gerçekleşmesini istemezse nasıl bir yol izlemelidir?

ortaklar arasında tekrar uzlaşma söz konusu değilse yapılacak olan nedir.
Bu esnada gerçekleşecek olan dava nedir diye baktığımız zaman şufa davasıdır.

Şufa davası nedir?

Hisseli tapu satışında hisse sahiplerinde sadece birinin satışa karşı çıkması ile açılan dava şufa davasıdır.Şufa davası ile aslen yapılmak istenen birinci elden, ikinci ele hisse sahibi değiştirilmek isteniyorsa ; şufa ile mevcut şartların korunması hisse sahiplerinin değişmemesi öngörülmek ile beraber asıl olan hakların korunması amaçlanmaktadır.