Kargir ne demek?

En kısa tabiriyle taş tuğla veya betondan yapılmış duvarlar üzerinde kurulu olan yapı demektir.

Biraz daha anlaşılabilir olabilmesi için örneklerle açıklamaya çalışacağım.

Günümüzde binalar bildiğiniz gibi öncelikle temel atılarak yapılmaktadır. Bu temeller üzerinde kolonlar yukarıya doğru uzanır ve kolonların arasına duvarlar inşa edilir.

Yani bina en altta bu temel üzerinde ve sonra da kolonlar ve kirişler üzerinde yükselir ve bu binaların taşıyıcı yükleri bu kısımlar üzerinde inşa edilir.

Ancak eski köy evlerinde görebileceğiniz üzere özellikle tarihi yapılarda ve hatta günümüzde bazı kırsal alanlarda bir kısım evlerin temel ve kolonları yoktur.

Bu evler direk duvarlardan güç almaktadır ve evin çatısı duvarlara yaslanır.

Yani bütün evi taşıyan kısım bu evin duvarlarıdır.Herhangi bir temel kolon kiriş veya taşıyıcı bölümler bu evlerde yer almaz.

Tapuda kargir ev ne demektir?

Bazı tapu kayıtlarında veyahut elinize topu kağıdını aldığınızda taşınmazın niteliği bölümünde kargir bina, kargir ev, kargir yapı gibi bazı tabirleri görebilirsiniz.

Kargir tabiri o arsa üzerinde bir yapı olduğuna, ama bu yapının tuğla beton gibi ahşap olmayan yapılardan oluştuğuna işaret eder. Ek olarak bu yapının taşıyıcı bölümlerinin kolon kiriş gibi model olmadığını , genellikle eski bir yapı ve taşıyıcı bölümlerinin duvarları olduğunu işaret eder.

Ahşap kargir ev olur mu?

Kargir zaten kelime yapısı ve kullanım amacı itibariyle ahşap olmayan yapılar için kullanılır . Yani bir yapının hem taşıyıcı kısımları kolon-kiriş- duvarları olmalı hem de bu yapı taş, beton, tuğla gibi ahşap olmayan malzemeden inşa edilmelidir.

Eğer arsa içerisindeki yapı ahşaptan inşa edildiyse, zaten burası ahşap ev olarak belirtilmeli yani ahşap kelimesi mutlaka geçmelidir.

Beton karkas nedir?

Yazımızın üst bölümünde taşıyıcı bölümleri olmayan yani iskelet yapısı olmayan, sadece duvarlarının üzerinde duran yapıları konuşmuştuk.

Peki günümüz modern şekliyle bir temel ve kolon-kiriş iskelet yapısı ile yapılan binalar hangi sınıfa girer?

Eğer bir binanın iskelet yapısı varsa yani kolon kiriş gibi bildiğimiz bir yapıya sahip ve ağırlık bu iskelet üzerinde duruyorsa bu binalara Karkas denilmektedir

Bu bina betondan yapılmış ise betonarme karkas olarak geçmektedir. Betonarme karkas binanın iskelet yapısı vardır ve bu yapı betondan imal edilmiştir.

Binalar günümüzde çelik ile de yapılmakta yani çelik iskelet üzerine inşa edilebilmektedir. bu tür binalara da çelik karkas denilebilir.

Kargir binalar karkas binalara göre yani kendi duvarları üstüne inşa edilmiş binalar, diğer model günümüzdeki iskelet yapısına sahip binalara göre daha az dayanıklıdır. Herhangi bir deprem durumunda çok daha hızlı deforme olmaktadırlar.

Bu nedenle bir deprem az sarsıntılı bile olsa özellikle kırsaldaki evler çok çabuk şekilde maalesef çökebilmektedirler.

Çoğunlukta anlaşılmayan karkas, kargir gibi tabirlerin daha iyi anlaşıldığını umut ediyorum.