Kira Kontratı Nedir?

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu” kapsamına alınan Kira Kontratı (Kira Sözleşmesi) hem mal sahibi hem de kiracı haklarını koruma altına almak için hayata geçirilmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesine göre Kira Kontratı şu şekilde tanımlanmaktadır:

Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme.

Kira Kontratı Damga Vergisi Hesaplama konusuna geçmeden önce, Kira Kontratının detaylarına bakalım.

Kira Kontratında yer alması gereken konulardan biri “Kira Artış Oranı” hakkında da kiracının haklarını korumak adına Borçlar Kanunu’nun 344 maddesi “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.” diyor.

Kira Kontratında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1.Mal sahibinin gerçek mal sahibi olduğuna dikkat etmelisiniz,

2.Kira Kontratında yer alan taşınmazın, kiraladığınız taşınmaz adresi olduğuna bakmalısınız,

3.Kira oranı ve ne sıklıkla kira artışı yapılacağının detayları yazılmak durumunda,

4.Kira Kontratında demirbaşlar yazılmalı,

5.Hangi bankaya ve ne şekilde kir ödemesi yapılacağı belirtilmeli,

6.Birden fazla malik var ise, kiranın paylaşım şekli ve her bir malike ne şekilde ödeneceğinin de belirlenmesi gerekir. 

7.Kira sözleşmesinin süresi ve  yenileme dönemleri, kiranın başlangıç tarihindeki ay ve güne göre belirlenmektedir. 

Kira Bedeli ve Kira Artışı Nasıl Belirlenir?

Herhangi bir taşınmazın kira bedeli, Borçlar Yasası’ndaki ÜFE prensibinden hareketle artış gösterebilir. Ya da en fazla yüzde 10 olacak şekilde artabilir. Buna mal sahibi karar verir.

Ev sahibinin yasal olarak, kontratta belirlenenden fazla kira zammı yapma hakkı yoktur. Böyle bir durumda, kontratta belirlenen oranda bir zam eklemesi yaparak kira ödemesine devam edilmesi gerekmektedir. Mal sahibi kirayı kabul etmez ise kiracısına dava açabilir. Mahkeme sonucu da kira dekontlarını incelediği zaman, kiracıyı haklı bulur ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen 1 yıllık ÜFE (Üretici Fiat Endeksi) oranını geçmemek suretiyle artış uygulanabilir. 

Kira Kontratı Damga Vergisi Nedir?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 34 numaralı fırkasında “Söz konusu kağıtlar (vergiden istisna edilmiş) resmi dairelere veya noterle ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibariyle vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir” deniliyor.

Kira Kontratı Damga Vergisi Hesaplama

Geçtiğimiz yıl Kira Kontratı Damga Vergisi oranı binde 1.89 idi. Buna göre Kira Kontratı Damga Vergisi Hesaplama işlemi şu şekilde gerçekleşiyor:

Ayda 1.000 TL’ye kiraladığınız bir eviniz var. Bu evden yılda 12 bin TL kira geliri elde ediyorsunuz.
12000×1,89/1000 =22,68. Sizin ödeyeceğiniz kira kontratı damga vergisi oranı 22,68 TL.

Kira Kontratı Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Kira kontratı damga vergisi, kağıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanunu’nun 22/a maddesi uyarında ertesi ayın 23’üncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26’ncı günü akşamına kadar ödenir.

Kira Kontratı Nasıl Uzatılır?

Kira sözleşmeleri belirli bir zamanı kapsamaktadır. Kira Sözleşmesinin bittiği tarih itibarıyla gerekli duyular düzenlemeler sonucunda yenilenebilir. Ayrıca, sözleşmeyi feshetmeme durumunda eski kira sözleşmesi devam edebiliyor. Kira artışı ise bu durumda ev sahibinin inisiyatifinde olarak, TEFE/TÜFE oranlarına göre artış gösterebiliyor.

Kira Kontratı Damga Vergisi Hakkında Merak Edilenler

Kira Kontratı Damga Vergisi hesaplama ve bu vergiyi ödeme şekli ve yeri en çok kafa karıştıran konuların başında yer alıyor. Kira bedeli, kira kontratında detaylı bir şekilde yer almakta olup, buna göre hesaplama yapılabilmektedir. Bu konu ile ilgili, gayrimenkullerinizin değerleri ve kira kontratı vergisinin hesaplanması konularında uzman gayrimenkul danışmanlarımıza danışabilir ve kira kontratlarını buna göre, doğru bir şekilde eksiksiz olacak düzende hazırlayabilirsiniz.