Kira Sözleşmesi Nedir?

2011 yılına kadar “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” ile düzenlenen Kira Sözleşmesi, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu” kapsamına alındı. Böylece Borçlar Kanunu olarak değerlendirilmeye başlandı.

Buna göre; “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme (Madde 299)”.

Kira Sözleşmeleri “Tarafların Anlaşması” “Bir Şeyin Kullanılmasının Devri”  ve “Kira Parası” unsurlarını taşımaktadır.

Kira Sözleşmesine Göre Kira Artış Oranı Nasıl Uygulanır?

Borçlar Kanunu’nun 344 maddesine göre uygulama şu şekilde açıklanıyor:

“Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.”

Kira Sözleşmesi Hususi Şartları Nelerdir?

1.Kira sözleşmesi imzalanan kişinin gerçek mal sahibi olduğuna dikkat edilmelidir.

2.Kira sözleşmesinde bahsi geçen taşınmazın adresine ve özelliklerine dikkat edilmelidir.

3.Kira sözleşmesindeki kira artış oranlarının hangi dönem ve hangi tutarda yapılacağını dikkat etmek gereklidir.

4.Kira sözleşmesi taraflar ya da şahitler huzurunda imzalanmalıdır.

5.Kira bedellerinin hangi banka ve hesap üzerinden yatırılması gerektiği detaylarıyla belirtilmelidir.

6.Kira sözleşmesinde,, depozito verilecek ise bunun tüm detayları açıklanmalıdır.

7.Kira sözleşmesinde taşınmazın tüm detayları yer almalıdır. (kapılar, pencereler, parkeler, dolaplar gibi.)

Kira Sözleşmesinin Genel Koşullar Nedir?

Kira Sözleşmelerinde “Genel Koşullar” ve “Özel Koşullar” yer alıyor.

Genel Koşullarda en çok belirtilen maddeler aşağıda yer alıyor.

-Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.

-Kiralanan, kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

-Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.

-Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenir.

-Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde teknik olanaksızlar hariç yaptıracaktır.

-Kiracı, üç gün içinde aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

Kira Sözleşmesinde Ev Sahibi Değişme Durumu Nasıl Olur?

Borçlar Kanunu 351 Madde “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kira Sözleşmesi Türleri Nedir?

1.) Adi Kira            ( BK Mad. 248_269 )

2.) Hâsılat Kirası   ( BK Mad. 270- 295 )

3.) Hayvan Kirası ( BK Mad. 296_298 )

4.) 6570 Sayılı Kanunda Düzenlenen Gayrimenkul Kirası

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira Sözleşmesi herhangi bir kırtasiye dükkanından da hazır bir şekilde temin edilebileceği gibi bir avukat tarafından da hazırlanabilmektedir.  

Kira Sözleşmesinde doldurulacak alanlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

Dairesi

Mahallesi

Cadde/Sokağı

Numarası

Kiralananın Cinsi

Kiralayan Adı Soyadı

Kiralayanın T.C. Kimlik No

Kiralayanın Adresi

Kiracının Adı Soyadı

Kiracının T.C. Kimlik No

Kiracının Adresi

Akdin Başlangıç Tarihi

Akdin Süresi

Yıllık Kira Bedeli

Aylık Kira Bedeli

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Kiralananı Kullanım Şekli

Kiralananın Durumu

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

Ad Soyad (Kiracı ve Kiraya veren)

İmza (Kiracı ve Kiraya veren)

Tarih

Kira Sözleşmesi Nasıl Uzatılır?

Kira sözleşmeleri belirli bir zamanı kapsamaktadır. Kira Sözleşmesinin bittiği tarih itibarıyla gerekli duyular düzenlemeler sonucunda yenilenebilir. Ayrıca, sözleşmeyi feshetmeme durumunda eski kira sözleşmesi devam edebiliyor. Kira artışı ise bu durumda ev sahibinin inisiyatifinde olarak, TEFE/TÜFE oranlarına göre artış gösterebiliyor.

Kira Sözleşmesi ve Merak Edilenler

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu kapsamına alındıktan sonra hem kiracı hem de mal sahibi haklarını koruma altına almış oldu. Ev sahipleri istedikleri oranda kira artışı yapamazken, kiracılar ise ev sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde ödemelerini yapma yükümlüğü almış oldu.

Kira durumlarında birçok sorunla karşılaşıldığı için, en çok kafa karıştıran konuların başında gelen “Kira Sözleşmeleri” hakkında tüm detayları haberlerimizden ulaşabilir, uzman danışmanlarımıza ulaşarak sorularınızı yöneltebilirsiniz.