Geleceğiniz için güzel bir yatırım yapmak istiyorsunuz, ev, arsa, dükkan ne bakıyorsanız zaman alan ve zahmetli bir arama sürecinden sonra sizin için en uygun gayrimenkulü buluyorsunuz işte o esnada diğer önemli olan bir süreç başlıyor tapu alım, satım işlemleri
Bir gayrimenkul almaya veya satmaya karar verildikten sonra tapu dairesinde eksik yada yanlış evrak hem işinizi karıştıracağı gibi işinizin uzamaması için tam olarak hangi evrakların tamamlanması gerek yazımda bundan bahsedeceğim.

Tapu İçin Gereken Evraklar

Elinize alacağınız gayrimenkulün tapusunu alın ve bağlı olduğu belediyenin emlak bölümüne başvurun;

1. Gayrimenkule ait Emlak vergisi var mıdır?

Çöp vergisi olup olmadığına mutlaka bakın, geçmiş seneleri tekrar kontrol ettirin.

2. Binaların borcu var ise bunu satıcıya bildirerek borcu kapatması istenir.Bazen ipotekli olabilir yada ipotek kalktığı halde resmiyette kaldırılmadığı için satışta sıkıntı yaşanabilir. Daha önce ödenmiş vergi makbuzları istenerek borç miktarı net olarak belirlenir.Bunun üzerine taraflar arasında anlaşma yapılarak borç kapatılır.
3. Emlak ve Çöp vergileri ödendikten sonra, gayrimenkulun satış beyan değeri bağlı olduğu belediyeden yazılı olarak talep edilir. Kesinlikle belirlenen rayiç bedelin aşağısına düşmemek sizin adınıza hayırlısı olacaktır. Burada önemli olan kısım gayrimenkulün satış beyan değerinden düşük gösterilmesi ve satılması halinde cezai işlem uygulanır.
4. Eğer kat mülkiyeti kurulmuş bir daire satacaksanız DASK deprem afetleri sigorta kurumu deprem sigortasının yapılması gerekir. Arsa hisseli olan dairelerde DASK sigortası istenmemek ile beraber mülk sahibi dilerse yaptırabilir. Bu gibi sigortalar bazen mülk sahipleri adına ötelenebiliyor ancak DASK gibi sigortalar malınızı korumak adına düzenlenmiş olup yapılması zaruridir.

Şatış işlemleri genellikle şahıs üzerinden yapılsa da, firma üzerinden de alım satım yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda yani şahıs veya firma olunca evraklar değişiyor.

Şahıs ;

Satıcı:

Tapu veya fotokopisi
1 resim
Nüfus cüzdanı + 1 tane fotokopisi ( nüfus cüzdanı 10 yılı geçmemiş )
T.C Kimlik numarası ( nüfus idaresinden alınmış olacak veya kimlikte olacak)
Emlak vergi makbuzları
İkamet Adresi ve telefon
Kooperatif ise borcu yoktur kağıdı

Alıcı:

2 resim
nüfus cüzdanı + 1 tane fotokopisi ( nüfus cüzdanı 10 yılı geçmemiş olacak)
T.C Kimlik numarası (nüfus idaresinden alınmış olacak veya kimlikte olacak)
İkamet Adresi ve Telefon

FİRMA ; Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabi şirketlerin ticaret sicil memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır.İşlem yapıldığı yıla ait olmalıdır.
Şirket vergi levhası aslı ve fotokopisi,
Şirket yöneticisinin imza sirküleri
Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde vekaletin aslı
Söz konusu gayrimenkulün ilgili belediyeden alınmış ilgili harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu harcı hem alıcı hem satıcı arasında ortak pay edilir, yani satış bedelinin % 2 si kadardır. Örneğin , 200 bin TL fiyatında bir ev satın alındıysa hem alıcının hemde satıcının 4000 tl tapu harcı masrafı çıkacaktır.

Aldığınız yada satacağınız gayrimenkulün ileride cezai yükümlülükler ile başınızı ağrıtmaması için harçlarını, vergilerini tam bir şekilde hesaplamak en akıllı sebep olacaktır.

Hayatınıza değer katan fırsatlar ile buluşmanızı temenni ediyorum.