Tapu Harcı Nedir?

Tapu Harcı; satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan harca denir.

Tapu Masraflarını Kim Öder?

Gayrimenkul almak isteyenler, kanunen belirlenmiş olan binde 20 oranındaki tapu harcını ödemesi gerekiyor. Tapu harcı tutarı; alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir.

Tapu Masrafı Nasıl Hazırlanır?

Tapu masrafını hesaplama oldukça basit bir yöntem. Bir örnekle açıklayacak olursak;

400 bin liralık bir ev alındığını varsayalım. 400 bin liranın yüzde 20’si 8.000 TL’dir. Hem alıcının hem satıcının bu harç bedelini ayrı ayrı ödemesi gerekiyor. Yani bu orana denk gelen 8 bin TL’yi hem alıcı hem de satıcı ödüyor. Yani toplam binde 40 oranında harç ödemesi yapılıyor.

Tapu harcının yanı sıra, tapu döner sermaye bedeli de ödeniyor. Bu bedel 2016 yılında 87,25 TL olarak tahsil edildi.

Tapu Masrafı Nereye Yatırılır?

Satışa konu olan gayrimenkuller için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oran üzerinden hesaplanan Tapu Masrafı, tapu müdürlüklerine ödeniyor. Bir başka seçenek ise Tapu Müdürlüğü’nün anlaşmalı olduğu bankalara yatırmak.

Tapu Masrafının Ölçüsü Nedir?

Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır.

Tapu Harcının Üzerinden Hesaplanacağı Bedel Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekir. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.

Tapu Harcının Eksik Ödenmesi Durumunda Ne Olur?

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re’sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

Tapu Masrafı 2017 Ücreti Ne Kadar?

2017 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği  ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğ gereğince 2017’de gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil edilecek. 

Tapu Masrafı Hazırlama

Tapu Masrafı hazırlama, tapu masrafı hesaplama konuları oldukça basit olsa da birçok kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Bu gibi durumlarda tüm sorularınızı uzman gayrimenkul danışmanlarımıza yöneltebilir, işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.