Veraset İlamı Nedir?

Mahkemeden alınan ve ölen bir kimsenin kalıtçısı olduğunu gösteren resmi belgeye veraset ilamı denir.

4721 sayılı Medeni Kanun içerisinde 598. Maddede “Mirasçılık Belgesi” olarak ifade edilmektedir.

Veraset İlamı İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

“Veraset İlamı Nereden Alınır?”  sorusuna geçmeden önce veraset ilamı örneklerine ve gerekli belgelerine bakalım.

Veraset İlamı Ne kadar Süre Geçerlidir?

Veraset İlamı bir kere çıkarıldıktan sonra her zaman geçerliliği vardır. Yıl, ay ya da herhangi bir farklı konu bazında tekrar tekrar çıkarılmasına gerek yoktur.

Veraset İlamı Cezası Var mı?

En çok bilinen yanlışlardan biri olan “Veraset İlamı Cezası” bilinenin aksine yoktur. Yalnızca bu konuda dikkat edilmesi gereken tek bir konu vardır. O da şu; eğer mirasçıya gayrimenkuller kalmış ise 3 ay içerisinde veraset ilamını almalıdır. Aksi takdirde cezası vardır. Bunun da sebebi; mirasçının sahip olacağı gayrimenkullerin vergisini ödeme yükümlülüğüdür.

Veraset İlamında Yasal Mirasçı Olmayanlar Neler Yapabilir?

Kan bağı olmadan, yasal miras hakkı doğmayan fakat atanan mirasçıların da veraset ilamı çıkarma hakkı bulunmaktadır. Atanan mirasçılar, hak sahipliği durumunu öğrendikten 1 ay içerisinde haklarına kimsenin itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Söz konusu olan bu 1 aylık sürede kimse itiraz etmemiş ise atanan mirasçı, miras hakkı talep edebilir.

Veraset İlamı Noter Ücreti Ne Kadar?

Son güncellemelere göre, Veraset İlamı noter ücreti toplamda 115 TL’dir. Bu tek nüsha fiyatıdır. Burada mirasçı sayısına göre birden fazla ücreti ödendiği takdirde çıkarılabilmektedir.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

En çok merak edilen ve bilinmeyen soruların başında geliyor “Veraset İlamı Nereden Alınır?”

Yakınını kaybetmiş ve resmi olarak işlem yapmak zorunda kalan kişilerin en çok kafasını karıştıran konudur, veraset ilamının nereden alınacağı.

Mirasçı belgesi olarak da bilinen veraset ilamı farklı 2 yerden alınabilir. En basiti noterdir. Notere verilen nüfus kayıt örneği ile TC kimliği sayesinde, tüm mirasçılarım gitmesine gerek kalmadan tek bir kişi tarafından, bir dilekçe tarafından alınmaktadır.

Fakat; mirasçılar içinde yurtdışında yaşayan ya da yabancı uyruklu olanlar var ise veya herhangi bir anlaşmazlık oluşmuşsa, veraset ilamı böyle durumlarda Sulh Mahkemeleri tarafından verilmektedir.

Veraset İlamı Alınmazsa Ne Olur?

Mirasçı, kalan mirastan haberi olmaz ise ve veraset ilamını almazsa, mirası kabul etmiş sayılıyor. Yasal olarak kendisine hak görülen miras, otomatik olarak mirasçısına devrediliyor.

Veraset İlamının almamanın herhangi bir cezası olmadığını fakat mirasçıya kalan gayrimenkullerin vergileri için almaları gerektiğinden bahsetmiştik. Bu konu ile ilgili olarak da Maliye Bakanlığı 2000/1 Seri No.lu “Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİVK) İç Genelgesi” açıklamasında bulunmuştu.

Şöyle ki;

– Verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde, mükellefiyet; intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlamaktadır. 

– İntikale konu malların, mükellefler tarafından, idarece beyana davet edilmeden kendi rızalarıyla veya beyana çağrı ile tanınan ek süre içinde beyanı halinde, yapılan tarhiyat, bu mallar için ilk tarhiyat olmaktadır. 

– Bu gibi durumlarda, ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyattan söz edilemeyeceğinden, tahakkuk eden vergiler için “vergi ziyaı cezası” ve “gecikme faizi” de uygulanmayacak.

– Bu durumda, gecikme nedeniyle, sembolik tutarda ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanacak.

Mirasın Reddi Nasıl Gerçekleşir?

Mirasçıları ilgilendiren ve kimlere ne kadar payda mirasın kaldığından bahseden “Veraset İlamı” nı ilgilendiren bir diğer konu ise “Mirasın Reddi”

Peki miras reddi nasıl gerçekleşiyor?

Miras reddi için dava açılması gerekiyor. Bu dava da miras bırakın en son ikamet ettiği Sulh Mahkemesi’ne açılıyor. Söz konusu miras 3 ay içerisinde reddedilebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor.

Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde reddi miras süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlıyor.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılıyor ve reddeden mirasçı isterse de kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı da tüzükle düzenleniyor.

Veraset İlamı talep ederken, vereceğimiz dilekçe örneği ise aşağıdaki gibi olmalıdır.

                                             Veraset İlamı Dilekçe Örneği

…………………..(  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI      :

DAVALI       :

DAVA          : Veraset ilamı. 
AÇIKLAMA  : 1- Babam  ……………….  ……………………2007 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak annem (murisin eşi)…………………….., çocukları olarak kardeşim ……………..ve ben………………..  kalmışlardır.

2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.

3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris …………………………in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur. 
SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ………………nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.  ……………..

 

 

NUFUS BİLGİLERİ   :

İli                     :

İlçesi               :                                                                              Davacı

Mahallesi        :                                                      

Cilt :                    

Veraset İlamı Detayları…

Veraset İlamı, Miras Reddi, Miras Paylaşımı gibi birçok konu hakkında bilgi edinmek için diğer haberlerimizi takip edebilir ya da iletişim bölümünden gayrimenkul uzmanlarımıza tüm gayrimenkul sorularınızı yönlendirebilirsiniz.