Muvafakat Belgesi; bireyin, şahsı dışında başka bir özel veya tüzel kişiyi, üzerindeki haklar ve izinler kapsamında yetkilendirmesini sağlayan ve söz konusu şahsın özel bir kabul ve yetkisine deniliyor.

Özetle; herhangi bir konuda izin alınması gereken kişiden, izin alındığını belgelenmesidir.

Gayrimenkul sektörü açısından değerlendirdiğimiz zaman ise; bir kişinin yaşadığı evi satmak istediği zaman eşinden aldığı izindir. Eşten izin almak zorunluluğu olduğu için, taşınmazın satışı “Muvafakat Belgesi” olmadan geçersiz sayılmaktadır.

Muvafakat Belgesi Nereden Alınır?

Noterden alınabilen “Muvafakat Belgesi” eğer halihazırda var ise yine noter tarafından onaylatılmak suretiyle geçerli kılınabilir.

Hangi Durumlarda Muvafakat Belgesi İstenir?

– Evli olan birey, yaşadığı evi satmak istediğinde mutlaka eşinden muvafakatname alması gerekir.

– 18 yaşın altında olanlar herhangi bir spor kulübünde, ilgili spor faaliyetlerini icra edebilmesi için ailesinin iznini içeren muvafakatname istenir.

– Miras yoluyla bir taşınmazın ya da taşıtın devir teslim işleminde devralan 18 yaşın altında ise muvafakatname istenir.

– Boşanmış ebeveynler, çocukları için pasaport almak istediğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın muvafakatname şart koşulur.

Muvafakat Belgesi Nasıl Hazırlanır?

Hazır örneklerine ulaşılabileceği gibi, “Muvafakat Belgesi”ne noterlerden de ulaşabilirsiniz.

Muvafakat Belgesi Örnekleri!

“01.04.2015 tarihli kira sözleşmesi gereği ……….(Muvafakat verilecek kişinin adı soyadı) kiracım ise de, kiracım sözleşme süresi dolmadan mecru tahliye edeceğinden kira kaybımın olmaması şartı ile, kiracım …….. ‘in 3. kişilere adıma kiraya vermesine muvafakat ediyorum”

Belge Tipi (Tapu/Keşif) : …………..
Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) : …………..
Mevkisi : …………..
Ada No : …………..
Parsel No : …………..
Toplam Alan (m2) : …………..

Hissedarı olduğum/olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi/arazimizi …./…./…. tarihinden …./…./…. tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum/veriyoruz. …. /…./….

Muvafakat Veren Hissedarların
Adı Soyadı: …………..
TC Kimlik No : …………..
Baba Adı : ………….
Doğum Tarihi : ………….
Hisse Oranı : ………….
Hisse Miktarı (m2) : ………….

İmza:

Muvafakat Alan Hissedarın

Adı Soyadı :
TC Kimlik No:
Kendi Hisse Oranı :
Kendi Hisse Miktarı (m2) :
Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2) :

İmza:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/……

…………… …………… Köy/Mahalle Muhtarı
Adı Soyadı
İmza/Mühür

…………… …………… Aza
Adı Soyadı
İmza/Mühür

* Her parsel için ayrı ayrı doldurulacak ve hisseli araziler için kullanılacaktır. Hisse oranı belli olmayan araziler için doldurulduğunda bütün müştereklerin muvafakati alınacaktır. Arazinin bulunduğu Köy Muhtarı ve Aza tarafından onaylanacaktır.